Rekrutacja

[ A+ ] /[ A- ]

Banner

1

2

4

5

 

Kompendium wiedzy o rekrutacji do Superszkoły na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Superszkoły zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony celem zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz tegorocznym harmonogramem rekrutacji.

Tworzymy 1 klasę pierwszą (18 miejsc).

Ważne daty:

🔆 do 09.04.2021 r. – składanie karty zgłoszenia dziecka do szkoły,

🔆 19, 20, 21.04.2021 r. – spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do klas pierwszych,

🔆 10.05.2021r. – ogłoszenie listy przyjętych dzieci.

 

Misja Superszkoły

Superszkoła istnieje już 29 lat. Jest to miejsce wyjątkowe, otwarte na świat i ludzi, dostosowane do zmian cywilizacyjnych, w którym w nowoczesny sposób przygotowujemy dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój, dbamy o rozkwit ich talentów, zachęcamy do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy, również za granicą. Rozwijamy wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażujemy do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego, pomagając chorym dzieciom w ramach Fundacji „Siepomaga” oraz licznym schroniskom dla zwierząt. Naszą największą dumą jest coroczna organizacja finału WOŚP w Rembertowie.

 

Nauczanie początkowe w kl. 1-3

🔆 małe 18-os. klasy w kameralnym budynku – znamy się tu wszyscy, jest bezpiecznie,

🔆 nauka języka angielskiego 3 razy w tygodniu w 9-os. grupach oraz elementy języka angielskiego na lekcjach matematyki, plastyki i środowiska społeczno-przyrodniczego,

🔆 nauka informatyki i muzyki w małych grupach,

🔆 dodatkowe 3 godziny zajęć w planie lekcji na realizację rocznego projektu, którego celem jest rozwijanie twórczego myślenia oraz zainteresowań uczniów,

🔆 2 godziny po lekcjach na zajęcia wyrównawcze lub zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,

🔆 2 razy w tygodniu zajęcia na basenie (poza zajęciami WF).

 

Ponadto:

🔆 jedna zmiana (lekcje rozpoczynamy o 8:20), 1-2 klasy w roczniku,

🔆 Monitory multimedialne SMART w każdej sali, boisko oraz plac zabaw,

🔆 zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe i koła zainteresowań np.: koła językowe dostosowane do wieku tematyczne, koło szachowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, historyczne, informatyczne, matematyczne, przyrodniczo-biologiczne, sportowe (basen i piłka nożna), zajęcia z robotyki oraz kodowania,

🔆 8-10 wycieczek w roku (lekcje muzealne, wyjścia do teatru), wyjazdy poza Warszawę oraz atrakcyjna Zielona Szkoła (5 dni),

🔆 zajęcia z logopedą, nauczycielem terapii pedagogicznej, psychologiem,

🔆 indywidualne podejście do każdego ucznia,

🔆 doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra.

 

Nauczanie w kl. 4-8:

🔆 nauka w małych ok. 20-os. klasach,

🔆 dodatkowe lekcje z języka angielskiego, matematyki oraz języka polskiego,

🔆 dodatkowy język niemiecki lub francuski do wyboru (2 lekcje w tygodniu) oraz język angielski (3 lekcje w tygodniu) – prowadzone w małych 10-os. grupach, w klasach 7-8 język angielski 4 razy w tygodniu,

🔆 bogaty program wspierania nauki języków obcych m.in.: obozy językowe w Londynie, lekcje w języku angielskim prowadzone przez obcojęzycznych studentów w ramach programu AIESEC, polsko-niemiecka wymiana i współpraca młodzieży, współpraca z Goethe Institut, zajęcia fakultatywne z przedmiotu wybranego do egzaminu,

🔆 zajęcia dodatkowe w ramach projektu Rodzice dla szkoły m.in. językowe z dziedziny prawa oraz spraw międzynarodowych.

 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (.pdf)

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku (.pdf)

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

 Pobierz Adobe Reader’a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *