Skład Samorządu

[ A+ ] /[ A- ]

Oto skład tegorocznego Samorządu szkolnego:

1. Ksenia Sobierajska (klasa IIIG)

2. Zuzanna Ryś (klasa IIIG)

3. Kacper Chmielewski (klasa IIIG)

4. Igor Śnieg (klasa 7A)

5. Jan Skoniecki  (klasa 7B)

6. Kalina Rybacka  (klasa 7B)

Niewątpliwy zaszczyt pełnienia opieki nad nowoutworzonym Samorządem szkolnym na stanowisku opiekunów przypadł w udziale Pani Małgorzacie Mojsak oraz Panu Tomaszowi Orciuchowi.