• Otrzymaliśmy akredytację!

        • Ferie 2023 roku powitaliśmy wspaniałą wiadomością od Narodowej Agencji Programu Erasmus+, na którą czekaliśmy już od dłuższego czasu. Ku naszej olbrzymiej radości, Agencja Programu Erasmus+ poinformowała nas o tym, że Superszkoła znalazła się w wąskim gronie szkół z całej Polski, których wniosek o Akredytację na okres 5 lat w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2022 został rozpatrzony pozytywnie!

          3 główne cele, które przyświecają nam w naszych dążeniach to: zwiększenie roli dwujęzyczności w szkole, rozwinięcie świadomości kulturowej uczniów i poznawanie dziedzictwa europejskiego, a także podniesienie poziomu kompetencji językowych i dydaktycznych kadry nauczycielskiej do nauczania dwujęzycznego.