• Zajęcia dodatkowe

    • Przedstawiamy Państwu oraz Wam, drodzy uczniowie, tegoroczny plan kółek zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych, który ułatwi wszystkim zainteresowanym skorzystanie z wybranych aktywności pozalekcyjnych.