• Zbieramy plastikowe nakrętki

    •  

     Społeczności Superszkoły! Wiemy doskonale jak bardzo pragniecie podtrzymać na co dzień swoje zachowania proekologiczne, dlatego też ogłaszamy niniejszym start 3. edycji konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

     Zapoznajcie się z poniższym regulaminem i po prostu dajcie się wkręcić w ekologiczne pomaganie! 🙂

     REGULAMIN 3. EDYCJI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU „ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI”

     1. Konkurs trwa od 4 października 2021 r. do 31 maja 2022 r.
     2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej.
     3. Nakrętki będą odbierane od wychowawców w uzgodnionych wcześniej terminach. Po każdym ważeniu nakrętek wyniki będą podawane na tablicy ogłoszeń.
     4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu. Nagrody otrzymają trzy klasy, które uzbierają najwięcej nakrętek.
     5. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane:
     6. „Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek”,  dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na zakup wózków inwalidzkich;
     7. na operację oka Kornelii Zielińskiej.
     8. Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
     9. ♻️ po napojach i sokach,

      ♻️ z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),

      ♻️ z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).

     10. Cel główny Konkursu:
     11. Pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród młodzieży, ich rodzin  i nauczycieli.

     12. Cele szczegółowe konkursu:
     13. ♻️ współfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych,

      ♻️ współfinansowanie leczenia,

      ♻️ wzbudzanie postaw prospołecznych,

      ♻️ zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,

      ♻️ rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.


      Organizator:

      Marzena Pietrucha,

      Samorząd Uczniowski

      

      

     W czwartek, 12 maja 2022r. odbyło się w Superszkole trzecie ważenie zebranych przez klasy nakrętek w ramach 3. edycji międzyklasowego konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

     Bezstronna komisja odwiedziła wszystkie klasy, pobrała materiał dowodowy oraz dokonała ważenia plastikowych zbiorów. Łączna liczba zebranych nakrętek na dzień dzisiejszy jest oszałamiająca i sięga uwaga, 302,90 kilogramów‼️

     Zobaczcie jak uwijali się uczniowie poszczególnych klas i jak skutecznie zaangażowali całe rodziny, sąsiadów i znajomych w nasz konkurs. Przypominamy, że zgromadzone nakrętki zostaną przekazane na cele pomocy osobom potrzebującym i niepełnosprawnym.

  • Kontakt z nami

   • Publiczna Szkoła Podstawowa STO im. rtm. W. Pileckiego
   • Sekretariat: 694-193-375 lub (22) 673-54-08
   • al. Sztandarów 2 04-423 Warszawa Poland
   • Sekretariat czynny w godz.: 8:00-16:00
   • Psycholog (awaryjnie): 516-290-296 Pedagog: 514-085-941
   • SKT nr 174 STO Al. Sztandarów 2; 04-423 Warszawa PKO BP: 05 1020 1127 0000 1402 0172 2826 Tytuł przelewu: Darowizna na cele oświatowe Numer KRS: 0000184247
 • Social media