• Numer konta bankowego

   •  

    SKT nr 174 STO

    Al. Sztandarów 2; 04-423 Warszawa

    PKO BP:  05 1020 1127 0000 1402 0172 2826

    Numer KRS: 0000184247