• Historia szkoły

    •  

     „TRÓJKA” czyli SZKOŁA POWSZECHNA NR 3 IM. MICHALINY MOŚCICKIEJ 

     Szkoła została wybudowana w 1933 roku dzięki zbiorowemu wysiłkowi społeczeństwa Rembertowa oraz władz gminy. Komitetowi Budowy Szkoły przewodniczył płk Bruno Olbrycht, a w skład Komitetu wchodzili m.in.: mjr Jura, ks. Stanisław Małek – kapelan wojskowy i proboszcz kościoła garnizonowego na Poligonie, inż. Julian Tarłowski, Galiński, Wolf Bencjon, Szmul Icek Kinderman, Fela Kinderman i Edward Skarbek. Szkołę wybudowano dzięki ofiarności społeczeństwa Rembertowa oraz pomocy władz gminy która dała cegły i wsparcie finansowe, przedstawicieli Gminy Żydowskiej którzy też ofiarowali cegły na budowę, oraz komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty płk Olbrychta który dał drzewo na stropy. W czasie okupacji budynek zajęli Niemcy, a zajęcia szkolne zostały przeniesione do budynku przy ul. Paderewskiego róg Cichej (obecnie Katiuszy).

     Przed 1939 rokiem kierownikiem Szkoły Powszechnej nr. 3 był m.in. Edward Skarbek oraz Bolesław Kern. W szkole nauczali m.in. nauczyciele: B. Kern – matematyki, pani Regorowicz – języka polskiego, pani Rozenblat – geografii i historii Polski, Rzepkowski – rysunków, p. Pawlicka – religii, później ks. Henryk Słojewski, Seroczyński – śpiewu, Eugeniusz Bocheński – wszystkich przedmiotów, ks. Stanisław Małek – religii. Po 1945 kierownikami byli: pan Paluch, a od 1953 r pan Jaszczuk. W tym okresie w szkole nauczali m.in. Pan Kornacki – rosyjski, muzyka i roboty, Pani Seroczyńska – matematyka, pani Klimowicz – biologia, Pani Gliszczyńska -j. polski, Pan Kołodziejski – geografia, Pan Piętka – historia, Pani Franciszka Prejss, Pani Władysława Pawińska, p. Iza Bednarska, Pani Sternicka (WF, ZPT), Pan Żółciak – muzyka i harcerstwo, p. Szatunowa – matematyka, p. Tomeda – fizyka, p. Czarnecka – jęz. francuski.
     Przed wojną do Szkoły Nr 3 uczęszczali między innymi uczniowie: Danuta Rauhut – późniejszy archeolog, Lidia Olbrycht, Danuta Wiśniewska, Elżbieta Chmielewska-Suchecka, Halina Golecka-Nowak i Lechosław Rauhut. Po wojnie absolwentami SP3 (a od 1957 roku SP 184) byli m.in.: Pani Edyta (sama pisała o sobie – Edytta) Wojtczak – wieloletnia czołowa spikerka TVP i Zenon Nowosz – wielokrotny olimpijczyk, reprezentant kraju i mistrz Europy w sprincie

     Przez prawie 40 lat budynek służył młodzieży szkolnej, a od 1971 r. przez okres 24 lat użytkowały go instytucje podległe Polskiej Akademii Nauk. Od 26 stycznia 1995 r. był tymczasową siedzibą Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów do czasu wybudowania nowego ratusza przy al. Chruściela 28. Obecnie w budynku mieści sie Publiczne Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      

     „TRÓJKA” czyli SZKOŁA POWSZECHNA NR 3 IM. MICHALINY MOŚCICKIEJ 

     Szkoła została wybudowana w 1933 roku dzięki zbiorowemu wysiłkowi społeczeństwa Rembertowa oraz władz gminy. Komitetowi Budowy Szkoły przewodniczył płk Bruno Olbrycht, a w skład Komitetu wchodzili m.in.: mjr Jura, ks. Stanisław Małek – kapelan wojskowy i proboszcz kościoła garnizonowego na Poligonie, inż. Julian Tarłowski, Galiński, Wolf Bencjon, Szmul Icek Kinderman, Fela Kinderman i Edward Skarbek. Szkołę wybudowano dzięki ofiarności społeczeństwa Rembertowa oraz pomocy władz gminy która dała cegły i wsparcie finansowe, przedstawicieli Gminy Żydowskiej którzy też ofiarowali cegły na budowę, oraz komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty płk Olbrychta który dał drzewo na stropy. W czasie okupacji budynek zajęli Niemcy, a zajęcia szkolne zostały przeniesione do budynku przy ul. Paderewskiego róg Cichej (obecnie Katiuszy).

     Przed 1939 rokiem kierownikiem Szkoły Powszechnej nr. 3 był m.in. Edward Skarbek oraz Bolesław Kern. W szkole nauczali m.in. nauczyciele: B. Kern – matematyki, pani Regorowicz – języka polskiego, pani Rozenblat – geografii i historii Polski, Rzepkowski – rysunków, p. Pawlicka – religii, później ks. Henryk Słojewski, Seroczyński – śpiewu, Eugeniusz Bocheński – wszystkich przedmiotów, ks. Stanisław Małek – religii. Po 1945 kierownikami byli: pan Paluch, a od 1953 r pan Jaszczuk. W tym okresie w szkole nauczali m.in. Pan Kornacki – rosyjski, muzyka i roboty, Pani Seroczyńska – matematyka, pani Klimowicz – biologia, Pani Gliszczyńska -j. polski, Pan Kołodziejski – geografia, Pan Piętka – historia, Pani Franciszka Prejss, Pani Władysława Pawińska, p. Iza Bednarska, Pani Sternicka (WF, ZPT), Pan Żółciak – muzyka i harcerstwo, p. Szatunowa – matematyka, p. Tomeda – fizyka, p. Czarnecka – jęz. francuski.
     Przed wojną do Szkoły Nr 3 uczęszczali między innymi uczniowie: Danuta Rauhut – późniejszy archeolog, Lidia Olbrycht, Danuta Wiśniewska, Elżbieta Chmielewska-Suchecka, Halina Golecka-Nowak i Lechosław Rauhut. Po wojnie absolwentami SP3 (a od 1957 roku SP 184) byli m.in. Pani Edyta (sama pisała o sobie – Edytta) Wojtczak – wieloletnia czołowa spikerka TVP i Zenon Nowosz – wielokrotny olimpijczyk, reprezentant kraju i mistrz Europy w sprincie

     Przez prawie 40 lat budynek służył młodzieży szkolnej, a od 1971 r. przez okres 24 lat użytkowały go instytucje podległe Polskiej Akademii Nauk. Od 26 stycznia 1995 r. był tymczasową siedzibą Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów do czasu wybudowania nowego ratusza przy al. Chruściela 28. Obecnie w budynku mieści sie Publiczne Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

     (Opracowanie Sławomira Bielickiego z portalu www.dawnyrembertow.pl na podstawie broszury Kazimierza Nowaka „Historia oświaty w Rembertowie”)

     Więcej archiwalnych zdjęć z tej szkoły na stronie http://www.dawnyrembertow.pl/galeria/categories.php?cat_id=9

  • Kontakt z nami

   • Publiczna Szkoła Podstawowa STO im. rtm. W. Pileckiego
   • Sekretariat: 694-193-375 lub (22) 673-54-08
   • al. Sztandarów 2 04-423 Warszawa Poland
   • Sekretariat czynny w godz.: 8:00-16:00
   • Psycholog (awaryjnie): 516-290-296 Pedagog: 514-085-941
   • SKT nr 174 STO Al. Sztandarów 2; 04-423 Warszawa PKO BP: 05 1020 1127 0000 1402 0172 2826 Tytuł przelewu: Darowizna na cele oświatowe Numer KRS: 0000184247
 • Social media