Zajęcia z prawa

[ A+ ] /[ A- ]

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu jednej z mam naszych uczniów – pani Moniki Sawy, uczniowie klas  7a, 7b oraz II PG wzięli udział w zajęciach dotyczącego przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju. Hasłem przewodnim było pytanie czym w ogóle jest prawo i czy jest nam ono potrzebne skoro wszystko wokół nas wydaje się być zorganizowane. W daklszej części zajęć omawiane były kwestie odpowiedzialności nieletnich.

Za inicjatywę, zaangażowanie oraz trud włożony w podniesienie świadomości prawnej naszej młodzieży najserdeczniej dziękujemy 🙂