Perspektywa linearna

qwswswswsws

[ A+ ] /[ A- ]

Oto kolejny sposób na ukazanie trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu. Tu obowiązuje zasada, że wszystkie linie prostopadłe do przedstawianego widoku zbiegają się w jednym punkcie na linii horyzontu, która znajduje się zawsze na wysokości oczu patrzącego (perspektywa centralna lub boczna).
Możemy również wyznaczyć dwa punkty zbiegu na horyzoncie wówczas, gdy ukazany przedmiot/widok jest ustawiony do patrzącego ukośnie (perspektywa ukośna). Tę perspektywę znają już i skutecznie stosują uczniowie klas 5 – 8.
 .
Agnieszka Matysiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *