Daj się wkręcić w 3. Edycję Konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”!

[ A+ ] /[ A- ]

Społeczności Superszkoły! Wiemy doskonale jak bardzo pragniecie podtrzymać na co dzień swoje zachowania proekologiczne, dlatego też ogłaszamy niniejszym start 3. edycji konkursu „Zbieramy plastikowe nakrętki”.

Zapoznajcie się z poniższym regulaminem i po prostu dajcie się wkręcić w ekologiczne pomaganie! 🙂

REGULAMIN 3. EDYCJI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU „ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI”

  1. Konkurs trwa od 4 października 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej.
  3. Nakrętki będą odbierane od wychowawców w uzgodnionych wcześniej terminach. Po każdym ważeniu nakrętek wyniki będą podawane na tablicy ogłoszeń.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu. Nagrody otrzymają trzy klasy, które uzbierają najwięcej nakrętek.
  5. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane:

3. edycja Daj się wkręcić

  • „Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek”,  dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na zakup wózków inwalidzkich;
  • na operację oka Kornelii Zielińskiej.
  1. Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:

♻️ po napojach i sokach,

♻️ z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),

♻️ z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).

  1. Cel główny Konkursu:

Pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród młodzieży, ich rodzin  i nauczycieli.

  1. Cele szczegółowe konkursu:

♻️ współfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych,

♻️ współfinansowanie leczenia,

♻️ wzbudzanie postaw prospołecznych,

♻️ zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,

♻️ rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

.
Organizator:

Marzena Pietrucha,

Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *