Świetlica

[ A+ ] /[ A- ]

Telefon bezpośredni do świetlicy: (22) 673-54-07

Bardzo chętnie przyjmiemy gry planszowe (z wyłączeniem puzzli) oraz jednostronnie zapisane kartki do wykorzystania w świetlicy. Z góry dziękujemy.

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pdf)

Ważne informacje

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7:30 – 8:15 oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych, do godz. 17:30.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 17:30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7:30, a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
 7. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP3, PSP itp. elektronicznych zabawek].
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 9. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 10. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 11. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem]. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

One Response to Świetlica

 1. ellia pisze:

  Czy planują Państwo przedłużyć godziny pracy świetlicy do 18.00???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *