Dokumenty

[ A+ ] /[ A- ]

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami regulującymi pracę naszego zespołu szkół:

 

UWAGA! WAŻNE! Procedury regulujące pracę szkoły w okresie pandemii

 Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

 Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

 Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

.

.Szczepienia przeciwko COVID-19 w Superszkole

 List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

 Rekomendacje dla rodziców

 Organizacja szczepień

 Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

 

Statuty i regulaminy

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej STO

 Regulamin uczniowski

 Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

 Regulamin szatni szkolnej

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

.

RODO

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

 

Rekrutacja

 Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej STO w roku szkolnym 2021/2022 (.pdf)

 Karta zgłoszenia dziecka (.pdf)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (.pdf)

 Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku (.pdf)

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

.

Rządowy program „Dobry Start”

 Program „Dobry Start” – pełna wersja ulotki w formacie PDF

 Program „Dobry Start” – plakat w formacie PDF

.

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania edukacyjne (w aktualizacji)

 Język polski

 Matematyka

 Przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, informatyka w klasach 6-8)

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język francuski

 WOS

 Historia dwujęzyczna

 EdB, zajęcia techniczne oraz technika

 Muzyka

 Zajęcia artystyczne muzyczne

 Plastyka i zajęcia artystyczne plastyczne

 Informatyka (klasy 1-5 PSP)

 Wychowanie fizyczne (PSP)

 

Pozostałe

 Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zebrania członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 174 STO w Warszawie

 Rozkład materiału WDŻ w szkole podstawowej

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia agresji

Procedura postępowania w przypadku ryzyka/zaistnienia próby samobójczej ucznia

 Zgoda na zostanie na boisku po lekcjach

 

 


 Pobierz Adobe Reader’a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *