IV Zjazd szkół im. W. Pileckiego

[ A+ ] /[ A- ]

W dniach 12-13 maja 2016r. odbył się IV Zjazd szkół im. rtm Witolda Pileckiego w Morągu pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi”. Spotkanie odbyło się z okazji V rocznicy nadania szkole podstawowej w Łącznie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Patronatu medialnego udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat medialny sprawowała TVP3 OlsztynRadio Olsztyn oraz „Gazeta Polska”.

Celem uroczystości było poszerzenie wiedzy o postaci Rotmistrza, przybliżenie postaw Żołnierzy Wyklętych, ogólnopolska integracja środowisk szkolnych, a także wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z realizacją treści wychowawczych wypływających z wartości, jakimi kierował się w życiu Rotmistrz Witold Pilecki i inni Żołnierze Niezłomni.

Gośćmi honorowymi była Zofia Pilecka-Optułowicz wraz z rodziną.

Uroczystości główne odbyły się w honorowej asyście Wojska Polskiego z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni. Na uroczystościach obecny był m. in. Prezes Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w Olsztynie, władze samorządowe i duchowieństwo. Jednym z punktów programu było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy międzyszkolnej.

Wspaniałą lekcją historii był koncert Pawła Piekarskiego i Leszka Czajkowskiego p.t. „Podziemna Armia powraca”.

Maria d’Erceville