Rodzice dla szkoły

[ A+ ] /[ A- ]

Nasza szkoła to miejsce, w którym niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron. W tym multilateralnym wysiłku ogromną rolę odgrywa zaangażowanie rodziców w szkolną działalność, tak na polu organizacyjnym jak też np. edukacyjnym. Pragniemy przedstawić wszystkim naszych najaktywniejszych rodziców, tym samym doceniając oraz dziękując Państwu za Wasz trud, czas i wysiłek 🙂