Konkurs „Kalendarz Adwentowy”

[ A+ ] /[ A- ]

Znamy już wyniki szkolnego Konkursu na kalendarz adwentowy! Kapituła konkursowa zdołała wygramolić się zza suto zastawionych świątecznych stołów i osiągnęła jednomyślny werdykt 🙂 Owa powołana przez organizatora komisja konkursowa dokonała oceny prac według następujących kryteriów:

💥prawidłowość wykonania zadania,

💥 oryginalność i pomysłowość,

💥 estetyka wykonania.

W związku i w nawiązaniu do powyższego, oznajmujemy co następuje:

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Gratulacje! Wszyscy otrzymają nagrody oraz dyplomy. Musicie tylko cierpliwie na nie poczekać 🙂

Leszek Salamoński


 
kalendarz_adwentowy
REGULAMIN KONKURSU
 
CELE KONKURSU:
 
❄️ zapoznanie uczniów z tradycjami adwentowymi,
❄️ rozwijanie kreatywności uczniów,
❄️ rozwijanie zdolności manualnych uczniów,
❄️ rozwijanie talentów plastycznych.
 
Uczestnicy:
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej STO.
 
Zasady konkursu:
 
Kalendarz adwentowy – odlicza kolejne dni pomiędzy pierwszym dniem Adwentu a Wigilią Bożego Narodzenia. Naocznie pokazuje zbliżanie się tego wyjątkowego dnia, co potęguje uczucie radosnego oczekiwania.
 
Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy:
 
⭐️ samodzielnie,
⭐️ według własnego pomysłu,
⭐️ dowolną techniką.
Każdy kalendarz powinien zawierać elementy symbolizujące długość trwania Adwentu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Uczestnicy wykonują kalendarze adwentowe w dowolnej formie plastycznej. Poszczególne „okienka” lub „drzwiczki” kalendarza powinny zawierać dowolne zwroty bądź słowa związane ze świętami Bożego Narodzenia, powiedzenia i przysłowia, ewentualnie malutkie rysunki dotyczące Bożego Narodzenia.
 
Termin składania prac:
 
W związku z zaistniałą sytuacją pracy nie składamy osobiście, tylko wykonujemy zdjęcie i przesyłamy do organizatora do 22 grudnia 2020 r. na adres: lessalo@superszkola.pl
 
Ocena prac:
 
Powołana przez organizatora komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:
 
💥 prawidłowość wykonania zadania,
💥 oryginalność i pomysłowość,
💥 estetyka wykonania.
 
Zwycięzcy:
Komisja konkursowa wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc w kategorii: klasy 1-3, 4-6, 7-8. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20 stycznia 2021 r. na stronie Internetowej szkoły.
 
Organizator:
Leszek Salamoński