Dzień Ziemi 2018

[ A+ ] /[ A- ]

Dzień Ziemi 2018

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnieniem kolejnych błędów.

REGULAMIN KONKURSU

I. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów  prac plastycznych o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem plastikowych odpadów (butelki PET, folia, torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności). Prace mogą zostać wykonane przy użyciu dowolnej techniki plastycznej, np. w formie kolażu, rzeźby, makiety, przedmiotu użytkowego.

II. Założenia organizacyjne

  1. Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska.
  2. Uświadomienie problemów związanych z zanieczyszczeniami środowiska.

III. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac:

  1. Praca powinna zostać wykonana w jak największym stopniu z plastikowych odpadów.
  2. Prace należy oddać nauczycielom do 27.04.2018r.
  3. Szkoła przeprowadzi konkurs wewnętrzny i wytypuje najlepsze prace.

Czekają atrakcyjne nagrody!

  1. Każdy uczestnik konkursu powinien opisać pracę umieszczając odpowiednio informacje: imię i nazwisko, klasa, ewentualnie nazwa pracy.

IV. Ocena prac konkursowych

  1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa.
  2. Podczas oceny prac, brane pod uwagę będą następujące kryteria:

– bogactwo wykorzystania plastikowych odpadów,

– pomysłowość,

– użyteczność wykonanego projektu,

– estetyka pracy.

3. Rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników konkursu do 11.05.18r.

Organizatorzy Konkursu

Violetta Sikora

Agnieszka Matysiak

Marzena Pietrucha