Mazowiecki Konkurs J. Francuskiego 2018/19

[ A+ ] /[ A- ]

wyniki_MKL_2019

Do udziału w Mazowieckim Konkursie Lingwistycznym zapraszamy osoby, które interesują się nauką języków obcych i pragną sprawdzić swoje umiejętności lingwistyczne na szerszej arenie, w konkursie dla uczestników z  województwa mazowieckiego.

Główny cel Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego to poszerzanie znajomości języków obcych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane staraniem koordynatorów i nauczycieli czterech szkół: Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego STO przy współpracy LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza  Kościuszki (język francuski), Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria” (język angielski) oraz Społecznego Gimnazjum nr 4 STO (język niemiecki).

Konkurs ma na celu nie tylko motywowanie uczniów do nauki języków obcych, ale także rozwijanie wrażliwości na inne kultury i kształtowanie postaw tolerancji; chodzi także o integrację uczniów różnych szkół województwa mazowieckiego. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu prosimy o wypełnienie załączonych kart zgłoszenia i przesłanie ich do szkoły właściwej wybranemu językowi obcemu.

Zapraszamy do udziału!


PDF Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego (.pdf)

PDF Przykładowe zadania konkursowe Mazowieckiego Konkursu Języka Francuskiego (.pdf)

Karta zgłoszenia – język angielski (.doc)

Karta zgłoszenia – język niemiecki (.doc)

Karta zgłoszenia – język francuski (.doc)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *