Zbieramy plastikowe nakrętki

[ A+ ] /[ A- ]

Zbieramy plastikowe nakrętki

 

MIĘDZYKLASOWY  KONKURS ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI”

REGULAMIN

 1. Konkurs trwa od 1 października 2019 r. do 29 maja 2020 r.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej.
 3. Nakrętki będą odbierane od wychowawców w następujących terminach: 29.10.19r.; 26.11.19r.; 21.01.20r.; 31.03.20r.; 29.05.20r.

Po każdym ważeniu nakrętek wyniki będą podawane na tablicy ogłoszeń.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu. Nagrody otrzymają trzy klasy, które uzbierają najwięcej nakrętek.
 2. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane „Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek”,  dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na zakup wózków inwalidzkich.
 3. Przedmiotem Konkursu są plastikowe nakrętki:

 zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:

 • po napojach i sokach,
 • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
 • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
 1. Cel główny Konkursu:

Pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród młodzieży, ich rodzin  i nauczycieli.

 1. Cele szczegółowe Konkursu:
 • współfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych,
 • wzbudzanie postaw prospołecznych,
 • zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

                                                         Organizator:

                                                          Marzena Pietrucha,

                                                         Samorząd Uczniowski