Zbieramy plastikowe nakrętki

[ A+ ] /[ A- ]

2_edycja

REGULAMIN

 1. Konkurs trwa od 15 października 2020 r. do 31 maja 2021 r.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej.
 1. Nakrętki będą odbierane od wychowawców w uzgodnionych wcześniej terminach. Po każdym ważeniu nakrętek wyniki będą podawane na tablicy ogłoszeń.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu. Nagrody otrzymają trzy klasy, które uzbierają najwięcej nakrętek.
 1. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane na rzecz zbiórki na Michasia Boguckiego.
 1. Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
 • po napojach i sokach,
 • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
 • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
 1. Cel główny Konkursu:

Celem głównym konkursu jest wsparcie zbiórki środków dla Michasia Boguckiego, a także propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród młodzieży, ich rodzin i nauczycieli.

 1. Cele szczegółowe konkursu:
 • wzbudzanie postaw prospołecznych,
 • zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Organizator:

Marzena Pietrucha,

Samorząd Uczniowski