Projekt ekologiczny

[ A+ ] /[ A- ]

projekt_ekologiczny_feature2
WSTĘP

Problemy dewastacji środowiska i  jego ochrony stanowią ważny problem współczesnego świata. Powinny one zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie, błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć.

Projekt ten ma na celu uzmysłowić uczniom istotę i rangę tych problemów.

 

Cel ogólny programu:

Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.
Cele szczegółowe:

 • wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie;
 • umiejętność obserwacji otaczającego środowiska;
 • zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • zdobywanie wiedzy o przyrodzie;
 • dostrzeganie piękna przyrody;
 • poznanie form ochrony przyrody;
 • umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie;
 • wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą.

Formy realizacji projektu:

 • udział w warsztatach i zajęciach terenowych w Wilanowie;
 • udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”;
 • malowanie toreb ekologicznych (plastyka, klasy 13);
 • propagowanie haseł ekologicznych;
 • udział w konkursach przyrodniczych;
 • współpraca z PTTK;
 • spotkania z dr Janem Pawłem Piotrowskim z Polskiego Towarzystwa Turystycznego;
 • przygotowanie gazetek ściennych( świetlica);
 • odzyskiwanie surowców wtórnych;
 • konkurs szkolny (zbiórka plastikowych nakrętek);
 • Dzień Tolerancji (szacunek do przyrody);
 • Dzień Ziemi;
 • Dzień Pustej Klasy;
 • 05. Dzień Polskiej Niezapominajki (religia, plastyka, przyroda, biologia);
 • zajęcia terenowe (ścieżka przyrodnicza);
 • wykonanie naturalnych, domowych kosmetyków (warsztaty);
 • poznawanie krajobrazów Europy (j. niemiecki, j. francuski i j. angielski);
 • promowanie ekologicznych zachowań np. przykłady dobrych praktyk(j. niemiecki,
  francuski i j. angielski);
 • udział w projekcie-ochrona środowiska „Umweltschutz” pod patronatem Goethe Institut (j. niemiecki);
 • konkurs literacki (utwór poetycki – sonet, limeryk, fraszka; ballada, bajka itp.);
 • rozważanie przykazania „Nie zabijaj”; przybliżenie postaci św. Franciszka – patrona ekologów (religia);
 • zamiana jednostek (km2, m2 , ha, ar) i wyznaczanie pól parków narodowych; średnie arytmetyczne zaludnienia, zanieczyszczeń itp.(matematyka);
 • obniżanie poziomu hałasu na przerwach – hałas to też zanieczyszczenie.

 

Uczniom powinno się wpajać, że wszystko co robią dobrego dla przyrody, robią dla swojego dobra i z myślą o swojej przyszłości. Należy im uzmysławiać, że w przyszłości będą żyć w czystym i zdrowym środowisku, jeśli teraz o nie zadbają. Wszelkie działania powinny zmierzać do tego, aby budzić w nich poczucie odpowiedzialności za otaczającą ich przyrodę.

Zamierzone efekty

Uczniowie rozumieją istotę i rangę problemu. Wiedzą, że to, jak będą postępować, może przyczynić się do dalszej dewastacji środowiska albo do poprawy jego stanu. Poczują się odpowiedzialni i będą reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do przyrody – będą troszczyć się o najbliższe otoczenie.