Konkurs literacko-ekologiczny

[ A+ ] /[ A- ]

Dzien_Ziemi_2022_Konkurs
Wielkimi krokami zbliża się Dzień Ziemi, czyli największe ekologiczne święto świata, obchodzone 22 kwietnia 2022r. Tegoroczne hasło przewodnie to „Zainwestuj w Naszą Planetę”. W ramach obchodów tego święta zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie literacko-ekologicznym.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-EKOLOGICZNEGO

I. Cele konkursu:

 • propagowanie postaw ekologicznych,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
 • rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody,
 • doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej (list otwarty),
 • rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia i kreatywności.

II. Organizatorzy:

Nauczyciele języka polskiego i biologii Publicznej Szkoły Podstawowej STO.

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV – VIII.

IV. Założenia konkursowe:

Konkurs rozpoczyna się 04.04.2022 r. i trwa do  20.04.2022 r. Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres mailowy nauczycieli języka polskiego lub biologii. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.04.22r. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie naszej szkoły. Każdy uczestnik przesyła pracę w formie listu otwartego, który:

 • powinien liczyć od 150 do 200 słów, mieć formę maszynopisu (czcionka Calibri 12, interlinia 1-1,5)
 • treść listu musi być zgodna z tematem konkursu: „Ratując mnie, ratujesz siebie!”

List otwarty, którego nadawcą jest jeden z trzech głównych składników środowiska (woda, powietrze lub gleba) adresowany do mieszkańców naszej planety.

Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką, zawierającą dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa

Wszystkie prace zgłaszane na konkurs muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w konkursach.

V. Komisja Konkursowa:

 • mgr Iwona Sowulewska,
 • mgr Anna Dźwigniewska,
 • mgr Marzena Pietrucha.

VI. Nagrody

Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Marzena Pietrucha