Dla nauczycieli

[ A+ ] /[ A- ]

“Myślę pozytywnie” 

Baza scenariuszy zajęć i materiałów do wykorzystania między innymi na godzinie wychowawczej. https://myslepozytywnie.pl/baza-materialow  

“Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.