Dla nauczycieli

[ A+ ] /[ A- ]

Innopolis-nauczyciele


Debata: Konsekwencje pandemii COVID 19 dla zdrowia psychicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży

Zapraszamy do obejrzenia zapisu debaty online zorganizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę o wpływie i konsekwencjach pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, reformie polskiej psychiatrii dziecięcej i kryzysie edukacji. Zaproszeni eksperci rozmawiali o tym, jak pomóc dzieciom w czasie lock-down’u i przedłużającej się nauki zdalnej? Jak powinien wyglądać system wsparcia w sytuacji pandemii i okresie kilku lat po niej? Co czeka dzieci w post-covidowej rzeczywistości? Co dalej z reformą polskiej psychiatrii?


“Myślę pozytywnie” 

Baza scenariuszy zajęć i materiałów do wykorzystania między innymi na godzinie wychowawczej. https://myslepozytywnie.pl/baza-materialow  

“Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusze-wszystkie

Baza scenariuszy lekcji do wykorzystania na różnych przedmiotach – również godzinie wychowawczej.

uniwersytet_dzieci