Biblioteka

[ A+ ] /[ A- ]

Biblioteka szkolna, chcąc dotrzeć do jak największej liczby czytelników i informować ich o wszystkim, co się w niej dzieje, od dziś będzie to robić także za pomocą strony internetowej Superszkoly. Będą pojawiały się  tu informacje o nowościach książkowych w naszej bibliotece, a także o organizowanych konkursach. Jeden z nich będzie trwał cały rok. Zapraszam do zapoznania się z jego regulaminem:

 

Regulamin Konkursu „OMNIBUS”

1.       Organizatorem Konkursu „MAŁY OMNIBUS”  jest biblioteka szkolna.

2.       Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów w 3 kategoriach wiekowych:

– „MAŁY OMNIBUS”  – dla uczniów klas drugich i trzeciej szkoły podstawowej;

– „OMNIBUS” – dla klas 4-6 SP;

– „OMNIBUS” – dla kl. I-III gimnazjum.

3.       W tym konkursie uczniowie mogą wykazać się wiedzą z różnych dziedzin: języka polskiego (w tym znajomości różnych książek dla dzieci), przyrody, geografii, matematyki, kultury, sportu, języka angielskiego itp.

4.       Jest to Konkurs całoroczny i będzie składał się z trzech etapów:

Etap I

a)      Rozpoczyna się 1 października 2012r. i trwał będzie aż do 10 maja 2013 r. W tym okresie co 2 tygodnie (w poniedziałek ) będzie pojawiało się na tablicy ogłoszeń na parterze, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka” jedno pytanie z wyżej wymienionych dziedzin wiedzy.

b)      Każdy, kto zna odpowiedź na to pytanie, zapisuje odpowiedź na kartce, podpisuje ją imieniem i  nazwiskiem oraz podaje klasę, do której uczęszcza. Kartkę tę wrzuca do specjalnego pudełka w bibliotece szkolnej. Odpowiedź można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@superszkola.pl

c)       Kto nie zna odpowiedzi, może sięgnąć do różnych źródeł, by ją tam znaleźć ( m.in. można szukać w bibliotece).

d)      Na udzielenie odpowiedzi są 2 tygodnie (termin upływa w drugi piątek od pojawienia się pytania).

e)      Wraz z pojawieniem się kolejnego pytania będzie podawana poprawna odpowiedź na poprzednie pytanie.

f)       Uczniowie, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi, przejdą do II etapu.

Etap II

a)      Odbędzie się 8 czerwca podczas powitania lata.

b)      Wszyscy uczniowie z danej kategorii wiekowej będą  jednocześnie odpowiadali na te same pytania, wybierając jedną z 4 możliwych odpowiedzi, za pomocą podniesienia kartki z literką A, B, C lub D.

c)       Troje uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przejdzie do finału.

Etap III – Finał

a)      Odbędzie się również 8 czerwca po zakończeniu etapu II.

b)      Finaliści będą ustnie odpowiadać na 4 pytania, wybierając  dziedzinę wiedzy i numer pytania. W przypadku jednakowej liczby punktów, odbędzie się dogrywka.

c)       Szczegóły związane z przebiegiem finału  zostaną przedstawione bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

d)      Finaliści otrzymają dyplomy „MAŁY OMNIBUS” /„OMNIBUS kl. 4-6” / „OMNIBUS GIMNAZJUM”  oraz nagrody książkowe.

 

Zapraszam do udziału wszystkie dzieci.

 

Irena Kietlińska-Brewko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *