Nad wyraz udany Wieczór Absolwenta!

Wieczor_Absolwenta_2019_feat

[ A+ ] /[ A- ]

15 marca uczniowie klas kończących naszą szkołę mieli okazję spotkać się z zaproszonymi absolwentami. W pierwszej, oficjalnej części spotkania, absolwenci reprezentujący różne licea ogólnokształcące i technika dzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiadali o zaletach i wadach swoich szkół średnich, do których uczęszczają lub uczęszczali. Doradzali, które szkoły najlepiej przygotowują do podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach, a także jaka panuje w nich atmosfera. Uczniowie klas: III gimnazjum, 8a oraz 8b, stojący przed trudnym wyborem kierunku dalszej edukacji z zainteresowaniem słuchali starszych koleżanek i kolegów. Następnie przy przygotowanych przez Radę Rodziców kanapkach i słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość indywidualnych rozmów. Nasi absolwenci z sentymentem wspominali nauczycieli i pobyt w Superszkole.

Serdecznie dziękujemy paniom z Rady Rodziców za pomysł spotkania z absolwentami i zaangażowanie w jego przygotowanie. W szczególności, pragniemy naszą wdzięcznością objąć p. Martę Skok za pomysł spotkania absolwentów oraz logistykę całego przedsięwzięcia, p. Monikę Sawę za jej ciasta, p. Iwonę Grzebyk i p. Joannę Bąk za pomoc w przygotowaniu poczęstunku 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *